Entré        Om Företaget        Naprapati          Skador/besvär          Kontakt          Länkar

Vad är Naprapati?
Naprapati betyder korrigering av orsak till lidande. Naprapatens uppgift är att förebygga, utreda och behandla funktionsrubbningar och smärttillstånd.

Olika behandlingsmetoder som naprapatin tillämpar:

Manipulationsbehandling
 Mobilisering
Stretching
Elektromedicin
Ergonomikonsultation
Tränings- och rehabiliteringsprogram
Massage
Artikulering
Triggerpunktsbehandling

Hur går en behandling till?

Undersökningen inleds med att se om det finns indikationer som talar för en naprapatisk behandling. Sen utförs konventionella neurologiska och ortopediska tester. Diagnosen fastställs och därefter kan korrekt behandling påbörjas.

Vilken behandlingsmetod och hur många besök som behövs beror på skadans art och omfattning. En skada behandlas i genomsnitt tre till fem gånger.

Individuella träningsprogram ges till patienten för att underhålla behandlingen mellan besöken. Vid behov kan fortsatt träning efter avslutad behandling vara nödvändigt.

 
Slättgårdsvägen 1-3       129 41  Hägersten       Tel 08 - 646 92 60        info@naprapatkliniken.nu

producerad av webbfabriken
© 2002 Mälarhöjdens Naprapatklinik